Algemene Voorwaarden Cupcake Boutique

Algemene voorwaarden Cupcake Boutique

1. DEFINITIE

1.1In de algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
a. Leverancier, hierna te noemen: ‘Cupcake Boutique’.
b. Opdrachtgever: Een opdrachtgever is een rechtspersoon of natuurlijk persoon die gebruik maakt van de diensten van Cupcake Boutique.
1.2 De opdrachtgever wordt verondersteld de algemene voorwaarden te kennen en verklaart deze te aanvaarden.

2. BESTELLINGEN

2.1 Besteltijden: De opdrachtgever kan bestellingen 24 uur per dag, 7 dagen per week plaatsen via mail naar info@cupcakeboutique.be
2.2 Besteltermijnen: De opdrachtgever dient een bestelling minstens 48 uur voorafgaand de gewenste bezorgdatum te plaatsen.

3. LEVERING CUPCAKES

3.1 De ontvanger dient er zelf voor te zorgen dat er iemand op het afleveradres aanwezig is om de bestelling in ontvangst te nemen. Indien dit niet het geval is, worden de kosten die hier uit voortvloeien doorgerekend aan de opdrachtgever.
3.2 Leveringskosten: De kosten voor levering van cupcakes worden op voorhand berekend, adhv het opgegeven verzendadres van de klant verkregen, en doorgegeven aan de klant.
3.3 Aflevering: De cupcakes worden afgeleverd op het daarvoor opgegeven verzendadres in de bestelling. Bij levering aan bedrijven wordt afgeleverd bij de receptie indien deze aanwezig is. Cupcake Boutique is niet verantwoordelijk voor de interne aflevering.
3.4 Vervoersrisico: Door onvoorziene omstandigheden, kan het voorkomen dat de bestelling later wordt geleverd dan afgesproken. In dit geval is er sprake van overmacht en kan Cupcake Boutique niet aansprakelijk worden gesteld.

4. PRIJZEN

Alle prijzen vermeld op de website www.cupcakeboutique.be zijn inclusief 6% btw.
Prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.

5. BETALING

5.1 Betaalmethodes: U kunt uw bestelling voldoen via vooruitbetaling (bankoverschrijvijng). Na uw bestelling ontvangt u een orderbevestiging. Vervolgens ontvangt u een voorschotfactuur of factuur per e-mail. Wanneer deze voorschotfactuur of factuur voldaan is, is de bestelling definitief. De voorschotfactuur moet in alle gevallen uiterlijk een week voor de bezorgdatum voldaan zijn, tenzij anders overeengekomen.
5.2 Orderbevestiging: Na het plaatsen van uw order ontvangt u binnen 24 uur een orderbevestiging per e-mail. Binnen 2 dagen na het plaatsen van de order ontvangt u de voorschotfactuur of factuur per e-mail.
5.3 Iedere onbetaalde en vervallen factuur zal ten rechte en zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling verhoogd worden met een schadebeding van 12% en met een minimum van 40 Euro. In geval van niet betaling omwille van nalatigheid en/of kwade wil zal een jaarinterest van 12% bovenop de gefaktureerde bedragen worden aangerekend met een minimum van 40€ zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling. In beide gevallen zal een vaste administratieve kost van 50€ worden aangerekend.
5.4 Bankgegevens: Uw betaling kan u overschrijven op Belfius rekening BE78 0689 1027 3386

6. AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Adressering/data: Cupcake Boutique kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aanleveren van foutieve adressen en/of bezorgdata.
6.2 Bezorgdatum: Cupcake Boutique kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in aflevering door toedoen van derde partijen.
6.3 Schade: Cupcake Boutique is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst en bedrijfsschade. Voor directe schade is Cupcake Boutique slechts aansprakelijk in het geval van een duidelijke aan aantoonbare tekortkoming. Indien Cupcake Boutique aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
6.4 Allergieën: Cupcake Boutique maakt gebruik van producten als cacao, melkeiwit, lactose, tarwe, melk, soja, gluten, noten en zaden. Cupcake Boutique is niet aansprakelijk voor problemen voortkomend uit dit feit.

7. ANNULERING

Om een bestelling te annuleren dient de opdrachtgever contact op te nemen met Cupcake Boutique. Dit kan via e-mail of per telefoon. Cupcake Boutique kan niet garanderen dat de bestelling geannuleerd kan worden. Eventuele gemaakte kosten worden bij annulering in rekening gebracht aan de opdrachtgever.

8. WIJZIGING

Om een wijziging door te geven dient de opdrachtgever contact op te nemen met Cupcake Boutique. Dit kan via e-mail of per telefoon. Cupcake Boutique kan niet garanderen dat de bestelling gewijzigd kan worden. Eventuele gemaakte kosten worden bij wijziging in rekening gebracht aan de opdrachtgever.

9. KLACHTEN

Om melding te maken van een klacht dient de opdrachtgever contact op te nemen met Cupcake Boutique. Dit kan via e-mail of per telefoon. Klachten worden tot 5 dagen na bevestiging van de opdracht in behandeling genomen.

10. PRIVACY

Gegevens van de opdrachtgever zullen niet worden doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

11. UITSTRALING

11.1 Product: Omdat alle cakejes ambachtelijk en via handwerk bereid zijn, kan de uistraling en de kleur van onze producten afwijken van de producten getoond op www.cupcakeboutique.be. Cupcake Boutique kan in dit geval niet aansprakelijk worden gesteld.
11.2 Verpakking: Onze verpakkingen zijn geschikt voor het vervoeren van 1, 2, 4, 6 of 12 Cupcakes per doos of 9, 12, 16, 20 of 24 Minicupcakes per doos.

12. AUTEURSRECHT

Alle woord- en beeldmerken op www.cupcakeboutique.be zijn eigendom van Cupcake Boutique tenzij anders aangegeven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cupcake Boutique is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.